En gammal historisk skylt hade gått sönder i en renovering. Vi på 1aB DeSign fick i uppdrag av glasmästaren på Glaspunkten att återskapa denna skylt i all dess prakt. Gamla skärvor av originalglaset, historiska foto och en hel del efterforskning gjorde det möjligt att med ny teknik återskapa och restaurera skylten. Flera lager av olika folier användes få att fram rätt glans i guldet och andra detaljer. Resultatet går att beskåda på Hamntorget i Helsingborg.